Vi har flyttet vårt leveringspunkt til Fretex

15. juli 2022

Det nye punktet ligger nede ved Spar Finbekken [ Foto Agenda AS ]

Agenda har flyttet sitt leveringspunkt til Fretex fra Rema Rombak til Spar Finbekken.
Tusen takk for ditt bidrag!