Arbeidssøker

Bedriftstjenester

For nav

For nav

Våre tjenester for NAV.

På oppdrag fra NAV leverer vi arbeidsrettede tiltak for personer som enten står utenfor arbeidslivet, eller som står i fare for å falle utenfor arbeidslivet.

Arbeidsforberedende trening

Tiltaket skal tilby kartlegging, veiledning og opplæring slik at den enkelte får prøve ut sin arbeidsevne og styrke mulighetene for å komme i arbeid eller utdanning.

Innhold:

Karriereveiledning
Jobbfokus
Motivasjon og mestring
Arbeidspraksis og bistand til å finne lønnet arbeid

Varighet:

Inntil 1 år, med mulighet for forlengelse i ytterligere ett år

Kontakt:

Avdelingsleder arbeid og kompetanse
Kine Baustadkineb@dinagenda.no
+47 415 60 743

Varig tilrettelagt arbeid

Tiltaket skal tilby varierte arbeidsoppgaver tilpasset den enkeltes ønsker og behov. Arbeidstakeren bør som hovedregel kunne arbeide minst halv ordinær arbeidstid pr. uke.

Varig tilrettelagt arbeid er et tiltak som kan tilbys personer som har eller i nær fremtid ventes å få innvilget uførepensjon

Innhold:

Karriereveiledning
Opplæring og kvalifisering
Motivasjon og mestring
Tilrettelagte arbeidsoppgaver

Varighet:

Tiltaket har ingen tidsbegrensning og deltaker regnes som arbeidstaker i bedriften.

Det skal likevel jevnlig vurderes om det kan være aktuelt med andre arbeidsrettede tiltak, utdanning eller ordinært arbeid.

Kontakt:

Avdelingsleder arbeid og kompetanse
Kine Baustadkineb@dinagenda.no
+47 415 60 743

ARBEIDSRETTET REHABILITERING

Tiltaket skal styrke den enkeltes arbeidsevne og bidra til mestring av helserelaterte og sosiale problemer som hindrer deltakelse i arbeidslivet.

Tiltaket kan tilbys sykmeldte arbeidstakere og personer som har fått sin arbeidsevne nedsatt slik at vedkommende hindres i å skaffe seg eller beholde inntektsgivende arbeid

Innhold:
Kartlegging
Samarbeid og kontakt med arbeidsgiver
Arbeidsplassvurdering
Veiledning, opplæring og trening
Arbeidsutprøving hos nåværende eller ny arbeidsgiver

Varighet:
4 uker med mulighet for forlengelse 4uker + ytterligere 4 uker.

Kontakt:

Avdelingsleder arbeid og kompetanse
Kine Baustadkineb@dinagenda.no
+47 415 60 743

NORSKKURS MED ARBEIDSPRAKSIS

Norskkurs med arbeidspraksis er et kurs for å øke norskferdigheter og kunnskap om arbeidslivet. Målgruppen for kurset er innvandrere med lave norskferdigheter, og liten erfaring med norsk arbeidsliv.

Innhold:
Norskopplæring
Interessekartlegging
Kunnskap om norsk arbeidsliv
Arbeidspraksis
Jobbsøk

Varighet:

Totalt 41 uker, første 4 uker med teoretisk opplæring. Øvrige uker med tre dager praksis og to dager teori per uke.

Kontakt:

Avdelingsleder arbeid og kompetanse
Kine Baustadkineb@dinagenda.no
+47 415 60 743