Til forsiden
Meny
minagenda logo

Verdiskapende

inkluderende

og lærende.

Verdiskapende,
inkluderende
og lærende.

Tiltaksplasser

Ansatte

VTA-Ansatte

Arbeid og kompetanse

Agenda AS er en innovativ arbeids- og inkluderingsbedrift, etablert i 1994 med historie tilbake til 1972. Vi har 150 tiltaksplasser og 50 ansatte med ytterligere 35 ansatte i VTA.

Selskapet er eid av Narvik kommune, Nordland Fylke og Sparebanken Narvik.

Som arbeids- og inkluderingsbedrift er vår viktigste oppgave å bidra til at alle, som av ulike årsaker står utenfor arbeidslivet, tilbake i jobb. Arbeid gir individuell frihet, økonomisk trygghet og muligheten til å realisere sitt potensial.

Tiltaksdeltakere og andre skal møtes med respekt og bli tatt på alvor i alle deler av organisasjonen. Alle i bedriften skal bli vist tillit og få opplevelsen av trygghet og trivsel i organisasjonen. Agenda har som formål å være best på arbeidsinkludering i vårt distrikt. Som arbeids- og inkluderingsbedrift har vi en omfattende kurs- og opplæringsvirksomhet som er tett knyttet opp mot våre mange produksjonsområder. Vi har også en tilknytning til gode og varierte bedrifter innenfor det private og offentlige næringslivet i regionen.

Produksjon og salg av ulike produkter og tjenester er sentrale virkemidler i vårt inkluderingsarbeid.

Agenda har et godt samarbeid med NAV der den enkeltes forutsetninger og muligheter mot arbeidslivet står sentralt. Vi er medlem i bransjeforeningen Arbeid og inkludering i NHO Service og i Arbeidssamvirkenes Landsforening (ASVL). Det gir oss tilgang til et stort nasjonalt nettverk samt mange kompetansehevende tilbud. Vi formidler arbeids- kraft både til privat og offentlig sektor.

AFT
Arbeidsforberedende trening

Arbeidsforberedende trening er et tiltak for deg som har behov for å prøve ut arbeidsevnen din i et individuelt tilpasset og til- rettelagt arbeidsmiljø i en oppstartsfase før du går over i arbeids- trening hos en bedrift i ordinært arbeidsliv.

Du kan lese mer om arbeidsforberedende trening her

VTA
Varig Tilrettelagt Arbeid

Varig tilrettelagt arbeid skal tilby personer arbeid i en skjermet virksomhet, med arbeidsoppgaver tilpasset den enkeltes yteevne. Produksjonen og arbeidsoppgavene er et hjelpemiddel for vår egentlige oppgave; å utvikle ressurser hos mennesker. Vi gir de som har begrens- ninger i arbeidsevne og jobbvalg, en mulighet til å leve et aktivt yrkesliv, i stedet for å passiviseres på trygd. Våre interne produksjonsområder er arbeids arena for del- takere i VTA-tiltaket.

Siden høsten 2013 har Agenda samarbeidet med AMFI Narvik, hvor målet er tilknytning og inkludering i arbeids- livet. På ulike arenaer får arbeidstakere som uttrykker et ønske om å prøve seg i ordinært arbeidsliv et tilbud om dette så snart de er klare for det. En av disse arenaene er Amfi Service, en underavdeling til Agendas produksjon og hovedsakelig et tilbud til ansatte i tiltaket Varig tilrette- lagt arbeid (VTA). Amfi Service utfører arbeidsoppgaver på senteret i nært samarbeid med senterledelsen og butikkene.

Avklaring

Avklaring er et tiltak for deg som trenger bistand til kart- legging og/eller utprøving av arbeidsevnen din. Tiltaket består av en systematisk kartlegging av din kompetanse og dine yrkesinteresser, og veiledning i forhold til dine muligheter på arbeidsmarkedet.

Du vil også få mulighet til en praktisk utprøving av arbeidsevne og vurdering av tilretteleggingsbehov.

Du kan lese mer om avklaring her

Oppfølging

Oppfølging er et tiltak for deg som har behov for individuelt tilrettelagt oppfølgingsbistand som er nødvendig for å få eller beholde ordinært lønnet arbeid. For deg som trenger bistand til å skaffe eller beholde et arbeid. Tiltaket skal være tilpasset dine behov ut fra mulighetene dine på arbeidsmarkedet.

Du kan lese mer om oppfølging her

Plattform 1

På oppdrag fra Narvik kommune driver Agenda et daglig aktivitetstilbud til mennesker i rehabilitering innenfor rus- og psykisk helse.

Plattform 1 holder til i Kongensgate 37, inngang Kommunegata (Parkhallene) i Narvik og har åpent alle hverdager mellom kl 10.00 – 14.00.