Til forsiden
Meny
minagenda logo

Arbeidssøker

Bedriftstjenester

For NAV

Vi er ditt springbrett videre til arbeid eller utdanning.

Målet er jobbmatch og varig tilknytning til arbeid.

Verdiskapende inkluderende og lærende.

Siste nytt fra Agenda

«Vi sprang jo motstanderne i hjel»

Verdiskapende,

               inkluderende

          og lærende.

Verdiskapende,

               inkluderende

          og lærende.

Verdiskapende,
inkluderende
og lærende.

Vårt formål er å styrke den enkelte deltagers forutsetninger og muligheter for framtidig arbeid eller utdanning gjennom moderne og variert arbeidspraksis, opplæring og kvalifisering. Agenda skal bistå med formidling til arbeid eller annen aktivitet som kan gi den enkelte et kvalitetsmessig godt liv.

Vårt verdigrunnlag VERDISKAPENDE, INKLUDERENDE og LÆRENDE vil alltid ligge i bunnen for det vi gjør.

Har du spørsmål?