Verdiskapende

inkluderende

og lærende.

Verdiskapende

inkluderende

og lærende.

Verdiskapende,
inkluderende
og lærende.

Tiltaksplasser

Ansatte

VTA-Ansatte

Verdiskapende,

               inkluderende

          og lærende.

Verdiskapende,

               inkluderende

          og lærende.

Verdiskapende,
inkluderende
og lærende.

Vårt formål er å styrke den enkelte deltagers forutsetninger og muligheter for framtidig arbeid eller utdanning gjennom moderne og variert arbeidspraksis, opplæring og kvalifisering. Agenda skal bistå med formidling til arbeid eller annen aktivitet som kan gi den enkelte et kvalitetsmessig godt liv.

Vårt verdigrunnlag VERDISKAPENDE, INKLUDERENDE og LÆRENDE vil alltid ligge i bunnen for det vi gjør.

Ansatte

Administrerende direktør
ESPEN LUND
espenl@dinagenda.no
+47 996 16 881

Forretningsutvikler
HANNE ROSVOLL HAGMAN
hannerh@dinagenda.no
+47 975 02 262

Markeds- og medieansvarlig
KENNETH JENSSEN
kennethj@dinagenda.no
+47 958 36 553
Regnskap/Lønn
LINDA PETTERSEN
lindap@dinagenda.no
+47 951 78 570
Avdelingsleder arbeid og kompetanse
KINE BAUSTAD
kineb@dinagenda.no
+47 415 60 743

Produksjonsleder
ERLING NORMARK
erlingn@dinagenda.no
+47 908 33 099

Fagleder
EILEEN JACOBSEN
eileenj@dinagenda.no
+47 926 50 671

Medarbeider
TORGEIR PEDERSEN
torgeirp@dinagenda.no
+47 769 67 000

Jobbkoordinator
TRULS MUNKVOLD
trulsm@dinagenda.no
+47 918 23 174

Regnskapsmedarbeider
JAN EIRIK BJØRGAN
janeb@dinagenda.no
+47 951 79 858

Veileder
LISBETH SCHJELDERUP
lisbeths@dinagenda.no
+47 970 32 057

Veileder
TINE WEISNER
tinew@dinagenda.no
+47 913 65 318
Veileder
GEIR BJØRKAAS
geirb@dinagenda.no
+47 924 66 251

Veileder
KARINA LINDQVIST
karinal@agendaloft.no
+47 992 35 298

Veileder
TORGEIR BREMER
torgeirb@dinagenda.no
+47 920 12 348
Veileder
ANNE JØRGENSEN
annej@agendaloft.no
+47 901 35 170
Veileder
TONE JANSEN
tonej@dinagenda.no
+47 957 60 348
Veileder
MONA STEIHAUG BARSTAD
monasb@dinagenda.no
+47 976 23 975
Veileder
INA HELENE GRANLI OLSEN
inago@dinagenda.no
+47 958 52 281
Veileder
RANDI MATHISEN
randikm@dinagenda.no
+47 974 69 759

Avdelingsleder Catering
ERLING SLAATTEN
erlings@dinagenda.no
+47 905 85 690

Catering
MARIANNE STRØM DAVIS
marianne.davis@dinagenda.no

Catering
CATHRINE PERSSON
cathrinep@dinagenda.no
+47 907 03 640

Catering
SELEMAWIT HAGOS
selemeawith@dinagenda.no

Catering
SAMBA MOHAMADOU MBALLOW
sambam@dinagenda.no

Catering
SIVERT NYSTAD
sivertn@dinagenda.no

Produksjon
CHRISTINA MARI PAULSEN

christinap@dinagenda.no
+47 468 92 300

Produksjon
HELGE FURNESVIK
helgef@dinagenda.no
+47 404 98 731

Produksjon
STEIN SØDERBLOM
steins@dinagenda.no

Produksjon
TORBJØRN NILSSEN
torbjornn@dinagenda.no
+47 476 52 688

Produksjon
KJERSTI BERGVIK
kjerstib@dinagenda.no
+47 976 22 985

Produksjon
TOR JARL THOMASSEN
tort@dinagenda.no
+47 952 71 229

Bruktikk
ANNE-GRY JANSEN
annegj@dinagenda.no
+47 994 08 690

Bruktikk
PATRICIA SANTOS
patricias@dinagenda.no
+47 769 67 000

Kafé/Bruktikk
LINE ÅSHEIM
lineaa@dinagenda.no
+47 415 51 203

Plattform 1
HEIDI TORJUSSEN MYRVANG
heiditm@dinagenda.no
+47 416 85 680
Plattform 1
ODDMUND SKOGSTAD
oddmunds@dinagenda.no
+47 918 99 963

Kveldssol Kro
UNNI-ASTRID MERETE WIKHAUG
unniamw@dinagenda.no
+47 468 28 970

Kvalitetsleder
ØRNULF JENSSEN
ornulfj@dinagenda.no
+47 909 82 321

Styret

PER STORLIEN
Styrets leder
BØRRE SIMONSEN
Nestleder
GRO MONSEN
Styremedlem
MARIA BOSTAD DAHL
Styremedlem
ALF-EINAR ØIEN
Varamedlem
HANNE MIKALSEN
Varamedlem
LINE ÅSHEIM
Styremedlem
(Ansatterep.)
MONA STEIHAUG BARSTAD
Varamedlem
(Ansatterep.)

Organisasjonskart

Historikk

Ofotprodukter startet i 1972. Bedriften gikk konkurs i 1999 og startet samme år opp igjen, da med navnet OP Ofoten. Selskapet endret i 2002 navn fra OP Ofoten til Agenda AS.

I 1989 startet Ofotprodukter et arbeidssamvirke i Håreks gt med åtte årsverk. I tillegg ble det tatt inn 2 instruktører fra Ofotprodukter. I 1991 flyttet arbeidssamvirke til Frydenlundsgaten og OP Smia AS ble etablert i 1992.

I september 1994 ble all produksjon til OP Smia flyttet til Holmenveien i tidsmessige lokaler med all produksjon på ei flate, samt garderober, spiserom og kontorer. Antall ansatte økte fra 16 til 23 – fra 8 årsverk til 12 årsverk.

I 2006 la Agenda ned stålvirksomheten og i 2008 flyttet bedriften til Fagernesveien 22, der spesielt attføringsavdelingen fikk nye muligheter. I 2012 ble Smia Vekst fusjonert inn i Agenda.

Ledige stillinger

Vi har for tiden ingen ledige stillinger, men vil du jobbe hos oss?

Vi er stadig på jakt etter dyktige kolleger og oppfordrer deg til en runde på weben for å lære mer om våre områder.

Helt siden Agenda ble etablert har vi holdt fast på prinsippet om å bidra til samfunnet med produkter og tjenester av høy kvalitet.

I dag er vi 50 ansatte + 35 VTA-ansatte, som jobber kontinuerlig for å skape gode opplevelser for våre kunder, kolleger, samarbeidspartnere og samfunnet rundt oss.

Send oss gjerne en åpen søknad eller din CV.

Kontakt oss gjerne

eller gå til ansatteseksjonen.

Agenda AS:

Fagernesveien 22/24 • Postboks 153, 8502 Narvik • Telefon: +47 76 96 70 00
E-post: post@dinagenda.no • Org nr: 872 414 762

Agenda AS

Fagernesveien 22
8514 Narvik