Til forsiden
Meny
minagenda logo

Verdiskapende

inkluderende

og lærende.

Verdiskapende

inkluderende

og lærende.

Verdiskapende,
inkluderende
og lærende.

Tiltaksplasser

Ansatte

VTA-Ansatte

Verdiskapende,

               inkluderende

          og lærende.

Verdiskapende,

               inkluderende

          og lærende.

Verdiskapende,
inkluderende
og lærende.

Vårt formål er å styrke den enkelte deltagers forutsetninger og muligheter for framtidig arbeid eller utdanning gjennom moderne og variert arbeidspraksis, opplæring og kvalifisering. Agenda skal bistå med formidling til arbeid eller annen aktivitet som kan gi den enkelte et kvalitetsmessig godt liv.

Vårt verdigrunnlag VERDISKAPENDE, INKLUDERENDE og LÆRENDE vil alltid ligge i bunnen for det vi gjør.

Ansatte

Administrerende direktør
ESPEN LUND
espenl@dinagenda.no
+47 996 16 881

Økonomisjef
HANNE ROSVOLL HAGMAN
hannerh@dinagenda.no
+47 975 02 262

Forretningsutvikler
MORTEN BROCHS
mortenb@dinagenda.no
+47 909 68 175

Markeds- og medieansvarlig
KENNETH JENSSEN
kennethj@dinagenda.no
+47 958 36 553

Regnskap/Lønn
LINDA PETTERSEN
lindap@dinagenda.no
+47 951 78 570

Regnskapsmedarbeider
JAN EIRIK BJØRGAN
janeb@dinagenda.no
+47 951 79 858

Medarbeider
TORGEIR PEDERSEN
torgeirp@dinagenda.no
+47 948 62 285

Kvalitetsleder
ØRNULF JENSSEN
ornulfj@dinagenda.no
+47 909 82 321

Avdelingsleder arbeid og kompetanse
KINE BAUSTAD
kineb@dinagenda.no
+47 415 60 743

Fagleder
EILEEN JACOBSEN
eileenj@dinagenda.no
+47 926 50 671

Veileder
LISBETH SCHJELDERUP
lisbeths@dinagenda.no
+47 970 32 057

Veileder
TINE WEISNER
tinew@dinagenda.no
+47 913 65 318

Veileder
GEIR BJØRKAAS
geirb@dinagenda.no
+47 924 66 251

Veileder
KARINA LINDQVIST
karinal@dinagenda.no
+47 954 45 077

Veileder
TORGEIR BREMER
torgeirb@dinagenda.no
+47 920 12 348

Veileder
KRISTEL SJÅSTAD ÅSHEIM
kristelaa@dinagenda.no
+47 918 50 641

Veileder
TONE JANSEN
tonej@dinagenda.no
+47 957 60 348

Veileder
MONA STEIHAUG BARSTAD
monasb@dinagenda.no
+47 976 23 975

Veileder
INA HELENE GRANLI OLSEN
inago@dinagenda.no
+47 958 52 281

Veileder
RANDI MATHISEN
randikm@dinagenda.no
+47 974 69 759

Kjøkkensjef
FRANK STARBERG LARSEN
franksl@dinagenda.no
+47 474 16 697

Assisterende kjøkkensjef
MARI HÅGENSEN
marih@dinagenda.no
+47 991 06 153

Catering
RONNY NILSEN
ronnyn@dinagenda.no

Catering
EIVIND PETER EILERTSEN
eivinde@dinagenda.no

Catering
SAMBA MOHAMADOU MBALLOW
sambam@dinagenda.no

Produksjonsleder
ERLING NORMAK
erlingn@dinagenda.no
+47 908 33 099

Produksjon
UNNI WESTERMANN
unniw@dinagenda.no
+47 769 69 560

Produksjon
CHRISTINA MARI PAULSEN

christinap@dinagenda.no
+47 468 92 300

Produksjon
TOR JARL THOMASSEN
tort@dinagenda.no
+47 952 71 229

Produksjon
TORBJØRN NILSSEN
torbjornn@dinagenda.no
+47 924 69 279

Produksjon
STEIN SØDERBLOM
steins@dinagenda.no

Produksjon
INGAR MIKALSEN
ingarm@dinagenda.no
+47 924 69 223

Produksjon
HALLVAR FORSAA
hallvarf@dinagenda.no
+47 976 24 125

Produksjon
KJERSTI BERGVIK
kjerstibergvik@dinagenda.no
+47 468 92 300

Produksjon
HELGE FURNESVIK
helgef@dinagenda.no
+47 404 98 731 

Kafé/Bruktikk
LINE ÅSHEIM
lineaa@dinagenda.no
+47 901 35 170

Kafé/Bruktikk
ANNE-GRY JANSEN
annegj@dinagenda.no
+47 994 08 690

Plattform 1
HEIDI TORJUSSEN MYRVANG
heiditm@dinagenda.no
+47 416 85 680

Plattform 1
ODDMUND SKOGSTAD
oddmunds@dinagenda.no
+47 918 99 963

Styret

PER STORLIEN
Styrets leder

BØRRE SIMONSEN
Nestleder

GRO MONSEN
Styremedlem

MARIA BOSTAD DAHL
Styremedlem

ALF-EINAR ØIEN
Varamedlem

HANNE MIKALSEN
Varamedlem

LINE ÅSHEIM
Styremedlem
(Ansatterep.)

MONA STEIHAUG BARSTAD
Varamedlem
(Ansatterep.)

Organisasjonskart

Historikk

Ofotprodukter startet i 1972. Bedriften gikk konkurs i 1999 og startet samme år opp igjen, da med navnet OP Ofoten. Selskapet endret i 2002 navn fra OP Ofoten til Agenda AS.

I 1989 startet Ofotprodukter et arbeidssamvirke i Håreks gt med åtte årsverk. I tillegg ble det tatt inn 2 instruktører fra Ofotprodukter. I 1991 flyttet arbeidssamvirke til Frydenlundsgaten og OP Smia AS ble etablert i 1992.

I september 1994 ble all produksjon til OP Smia flyttet til Holmenveien i tidsmessige lokaler med all produksjon på ei flate, samt garderober, spiserom og kontorer. Antall ansatte økte fra 16 til 23 – fra 8 årsverk til 12 årsverk.

I 2006 la Agenda ned stålvirksomheten og i 2008 flyttet bedriften til Fagernesveien 22, der spesielt attføringsavdelingen fikk nye muligheter. I 2012 ble Smia Vekst fusjonert inn i Agenda.

Ledige stillinger

 Agenda AS er en moderne og innovativ arbeids- og inkluderingsbedrift med hovedmål å få mennesker ut i jobb. Vi tilbyr flere arbeidsrettede tiltak og har ca. 80 tiltaksplasser. Disse har ulik varighet og innhold og hvert enkelt tiltak tilpasses den enkelte. I tillegg har vi flere ulike produksjonsområder som opererer i det ordinære markedet innenfor sine respektive områder. For mer informasjon se dinagenda.no.

 Agenda AS har en visjon om at personer som er hos oss skal få et springbrett videre.  I det daglige jobber vi ut fra verdiene Verdiskapende, Inkluderende og Lærende.

Agenda Catering søker

kokk med fagbrev i 100% stilling

som kan jobbe på laget til vår dyktige kjøkkensjef.

Agenda Catering er en betydelig aktør innen cateringtjenester i Narvik og omegn. Vi leverer mat til alle typer privat- og bedriftsarrangement; store og små, varm og kald mat. Vi har også arbeidstrening for personer tilknyttet ulike arbeidsmarkedstiltak.

Vi ser etter en som kan:

 • Legge til rette for og veilede personer i arbeidsoppgaver innenfor kjøkkenproduksjon
 • Ta initiativ og ansvar i planlegging av produksjon og arbeidsoppgaver
 • Produsere og preparere varm og kald mat til våre smakfulle menyer
 • Videreutvikle våre menyer og avdeling i tett samarbeid med kjøkkensjef
 • Innarbeide og gjennomføre gode IK mat rutiner
 • Følge opp våre arbeidsrutiner, ansatte og kunder
 • Kalkulasjoner, varemottak og varebestilling

Vi tilbyr:

 • En arbeidsplass å være stolt av
 • Førsteklasses medarbeidere, herlige omgivelser og en unik mulighet til å utvikle deg selv
 • Et sosialt og spennende arbeidsmiljø
 • Et selskap med en solid økonomi og positiv utvikling
 • Konkurransedyktige betingelser
 • Gode pensjons- og forsikringsavtaler

I Agenda har vi alltid fokus på at vi arbeider med utvikling av mennesker. Du innehar derfor gode samarbeidsevner, er fleksibel, initiativrik og kan veilede menneskene rundt deg.  

 Stillingen er en fulltidsstilling. Gyldig politiattest må fremvises før tiltredelse.

Søknadsfrist:

Søknader blir behandlet fortløpende med frist 15. oktober 2021.

Har du spørsmål rundt stillingen kontakter du:

Administrerende direktør Espen Lund, telefon 996 16 881 • e-post espenl@dinagenda.no
eller Kjøkkensjef Frank Starberg Larsen, telefon 474 16 697• franksl@dinagenda.no

Kontakt oss gjerne

eller gå til ansatteseksjonen.

Agenda AS:

Fagernesveien 22/24 • Postboks 153, 8502 Narvik • Telefon: +47 76 96 70 00
E-post: post@dinagenda.no • Org nr: 872 414 762

Agenda AS

Fagernesveien 22
8514 Narvik