Verdiskapende

inkluderende

og lærende.

Verdiskapende

inkluderende

og lærende.

Verdiskapende,
inkluderende
og lærende.

Verdiskapende,

               inkluderende

          og lærende.

Verdiskapende,

               inkluderende

          og lærende.

Verdiskapende,
inkluderende
og lærende.

Vårt formål er å styrke den enkelte deltagers forutsetninger og muligheter for framtidig arbeid eller utdanning gjennom moderne og variert arbeidspraksis, opplæring og kvalifisering. Agenda skal bistå med formidling til arbeid eller annen aktivitet som kan gi den enkelte et kvalitetsmessig godt liv.

Vårt verdigrunnlag VERDISKAPENDE, INKLUDERENDE og LÆRENDE vil alltid ligge i bunnen for det vi gjør.

Ansatte

Administrerende direktør
ESPEN LUND
espenl@dinagenda.no
+47 996 16 881
Regnskap/Lønn
LINDA PETTERSEN
lindap@dinagenda.no
+47 951 78 570
Markeds- og medieansvarlig
KENNETH JENSSEN
kennethj@dinagenda.no
+47 958 36 553

Avdelingsleder Administrasjon
KARINA LINDQVIST
karinal@dinagenda.no
+47 992 35 298

Avdelingsleder Arbeid og kompetanse
KINE BAUSTAD
kineb@dinagenda.no
+47 415 60 743

Avdelingsleder Vaskeri
TRULS MUNKVOLD
trulsm@dinagenda.no
+47 918 23 174

Kvalitet- og HMS ansvarlig
ANNE JØRGENSEN
annej@dinagenda.no
+47 901 35 170

Avdelingsleder Produksjon
Odd Helge Skogvold
oddhs@dinagenda.no
+47 915 74 535

Avdelingsleder Kafé og ombruk
TORGEIR BREMER
torgeirb@dinagenda.no
+47 920 12 348

Produksjonansvarlig Vaskeri
KATERYNA PONOMARENKO
katerynap@dinagenda.no
+47 918 99 963

Produksjonsansvarlig Service
HANS PETTER LORENTSEN
hanspl@dinagenda.no
+47 415 69 029

Administrasjonsmedarbeider
TORGEIR PEDERSEN
torgeirp@dinagenda.no
+47 769 67 000

Veileder
GEIR BJØRKAAS
geirb@dinagenda.no
+47 924 66 251
Veileder
MONA STEIHAUG BARSTAD
monasb@dinagenda.no
+47 976 23 975
Veileder
TINE WEISNER
tinew@dinagenda.no
+47 913 65 318
Veileder
TONE JANSEN
tonej@dinagenda.no
+47 957 60 348

Veileder
SIV KVANDAL
sivk@dinagenda.no
+47 918 50 641

Veileder (Permisjon)
INA HELENE GRANLI OLSEN
inago@dinagenda.no
+47 958 52 281

Veileder
ASTRID KLINGAN EILERTSEN
astridk@dinagenda.no
+47 954 45 077

Veileder
RANDI MATHISEN
randikm@dinagenda.no
+47 974 69 759

Produksjonsmedarbeider
Kafé og ombruk
CHRISTINA MARI PAULSEN

christinap@dinagenda.no
+47 468 92 300

Produksjonsmedarbeider
TORBJØRN NILSSEN
torbjornn@dinagenda.no
+47 476 52 688

Produksjonsmedarbeider
KJERSTI BERGVIK
kjerstib@dinagenda.no
+47 976 22 985

Produksjonsmedarbeider
HELGE FURNESVIK
helgef@dinagenda.no
+47 404 98 731

Produksjonsmedarbeider
GEIR NYHEIM
geirn@dinagenda.no
+47 416 38 058

Produksjonsmedarbeider
TOR JARL THOMASSEN
tort@dinagenda.no
+47 952 71 229

Produksjonsmedarbeider
STEIN SØDERBLOM
steins@dinagenda.no

Produksjonsmedarbeider
KJELL EIRIK MIKALSEN
kjellm@dinagenda.no
+47 970 10 029

Produksjonsmedarbeider
SAMBA MOHAMADOU MBALLOW
sambam@dinagenda.no

Produksjonsmedarbeider
ANNE-GRY JANSEN
annegj@dinagenda.no
+47 994 08 690

Bruktikk
PATRICIA SANTOS
patricias@dinagenda.no
+47 769 67 000

Butikk Ballangen
LILLIAN NORHEIM
lilliann@dinagenda.no
+47 478 17 723

Kafeen på Havna
CATHRINE PERSSON
cathrinep@dinagenda.no
+47 907 03 640

Rådhuskaféen
SIV BJØRKMO
sivb@dinagenda.no

Plattform 1
TINA FAGERJORD RAUNHOLM
tinafr@dinagenda.no
+47 404 37 660

Plattform 1
HEIDI TORJUSSEN MYRVANG
heiditm@dinagenda.no
+47 416 85 680

Styret

KARL AKSEL VIK
Styrets leder

PER KRISTIAN ARNTZEN
Nestleder

RAGNE MOHN SNEVE
Styremedlem

SILJE BERGH LORENTZEN
Styremedlem

TRULS MUNKVOLD
Styremedlem
(Ansatterep.)

ALF-EINAR ØIEN
Varamedlem

ANITA RASMUSSEN
Varamedlem

TONE JANSEN
Varamedlem
(Ansatterep.)

Organisasjonskart

Historikk

Ofotprodukter startet i 1972. Bedriften gikk konkurs i 1999 og startet samme år opp igjen, da med navnet OP Ofoten. Selskapet endret i 2002 navn fra OP Ofoten til Agenda AS.

I 1989 startet Ofotprodukter et arbeidssamvirke i Håreks gt med åtte årsverk. I tillegg ble det tatt inn 2 instruktører fra Ofotprodukter. I 1991 flyttet arbeidssamvirke til Frydenlundsgaten og OP Smia AS ble etablert i 1992.

I september 1994 ble all produksjon til OP Smia flyttet til Holmenveien i tidsmessige lokaler med all produksjon på ei flate, samt garderober, spiserom og kontorer. Antall ansatte økte fra 16 til 23 – fra 8 årsverk til 12 årsverk.

I 2006 la Agenda ned stålvirksomheten og i 2008 flyttet bedriften til Fagernesveien 22, der spesielt attføringsavdelingen fikk nye muligheter. I 2012 ble Smia Vekst fusjonert inn i Agenda.

Ledige stillinger

Vi har for tiden ingen ledige stillinger, men vil du jobbe hos oss?

Vi er stadig på jakt etter dyktige kolleger og oppfordrer deg til en runde på weben for å lære mer om våre områder.

Helt siden Agenda ble etablert har vi holdt fast på prinsippet om å bidra til samfunnet med produkter og tjenester av høy kvalitet.

I dag er vi 50 ansatte + 35 VTA-ansatte, som jobber kontinuerlig for å skape gode opplevelser for våre kunder, kolleger, samarbeidspartnere og samfunnet rundt oss.

Send oss gjerne en åpen søknad eller din CV.

Kontakt oss gjerne

eller gå til ansatteseksjonen.

Agenda AS:

Fagernesveien 22/24 • Postboks 153, 8502 Narvik • Telefon: +47 76 96 70 00
E-post: post@dinagenda.no • Org nr: 872 414 762

Agenda AS

Fagernesveien 22
8514 Narvik