Vil du bli lærekandidat?

8. februar 2023

Denne ordningen vil gi deg et kompetansebevis innen et fagområde du interesserer deg for.

Som lærekandidat får du muligheten til å bli god på utvalgte deler av læreplanen i faget, som gir deg verdifull kompetanse når du skal ut i jobb. Vår ordning er svært fleksibel, hvor forholdet mellom praktisk og teoretisk opplæring tilpasses deg som kandidat. Du blir tidlig en del av et arbeidsmiljø, hvor du får praktisk erfaring, kyndig veiledning og gode kolleger.

 

Om ordningen

Som lærekandidat får du mulighet til å ta videregående opplæring i bedrift der målet ikke er hele fagplanen, men deler av den. Dette gir en grunnkompetanse og sluttkompetansen er et kompetansebevis. Hvilke og hvor mange kompetansemål du skal ha tilpasses etter dine ønsker og muligheter, og planen kan endres underveis i opplæringen.

Dersom det viser seg at du kan oppnå et ordinært fag-/svennebrev, kan opplæringskontrakten endres til en ordinær lærekontrakt. Læretiden varierer fra 1 – 4 år og det er mulig å få opplæringskontrakt rett etter ungdomsskolen.

Dokumentasjon

Opplæringen du har i bedriften skal dokumenteres. Dette gjøres gjennom plan for opplæringen, halvårsvurdering og ditt arbeid. Dette kan være gjennom logg, arbeidsopp- gave med vurdering, skriftlige innleveringer, foto og dokumentasjon som hører til faget ditt.

I bedriften

Det er viktig at du aktivt bidrar i læretiden, tar initiativ, spør når du lurer på noe og gir beskjed til instruktør eller faglig leder hvis du mener du må lære mer av noe.

I løpet av læretiden vil du få jevnlig opplæring og tilbakemelding på arbeidet og den faglige utviklingen din.

Arbeidsavtale

Som alle andre ansatte skal du ha arbeidsavtale med lærebedriften. Arbeidsavtalen regulerer lønn og arbeidsforhold. Lønn for lærekandidater varierer fra fag til fag. Ofte får du mindre lønn på begynnelsen av læretiden enn på slutten. Lønnsbetingelser skal framkomme i arbeidsavtalen. Arbeidsavtalen skal gjelde for den samme tidsperioden som lærekontrakten.

 

 

Agenda som lærebedrift

Agenda er en arbeid- og inkluderingsbedrift som har til formål å styrke den enkeltes forutsetninger for arbeid eller utdanning, og er en unik arbeids- plass med mange ulike fag- og produksjonsområder.

Hos oss møter du dedikerte veiledere som følger deg opp i hverdagen, slik at arbeidet i størst mulig grad skal være tilpasset dine styrker og muligheter. Vi arbeider kontinuerlig med å styrke din kompetanse, både innen ditt fagområde, men også knyttet til livsmestring og karriereferdigheter.

Agenda løfter fram dine styrker, gir deg relevant fagopplæring og spennende arbeidsoppgaver, som kvalifiserer deg til arbeid og er et springbrett videre.

Våre fagområder og produksjoner

Vi har produksjoner innen en rekke ulike fagområder, som gir deg som lærekandidat muligheter til å finne et fag og et yrke som passer for deg.

Mat og restaurantfag: Kokk, Servitør, Baker og Konditor
Salgsfag: Salgsmedarbeider
Service- og administrasjonsfag: Service- og administrasjonsmedarbeider
Teknologi og industrifag: Logostikk, Sjåfør og Vaskeri
Bygg og anleggsteknikk: Byggdrift, Tømrer og Anleggsmaskin
Informasjonsteknologi medieproduksjon: Innholdsproduksjon og Mediedesign

 

 

Lærekandidatløp

Fire år i bedrift
Dersom du ønsker, kan du ta alle fire opplæringsårene i bedrift. Du trenger ikke ha godkjente fag fra videregående skole og kan starte rett fra ungdomsskolen.  Det er også mulig å gå over fra VGS til opplæring i bedrift i løpet av skoleåret.

Narvik videregående skole
To år på skole og to år i bedrift (2+2)
I samarbeid med Narvik VGS har du mulighet til å kombinere skolegang og læretid i bedrift. Dersom du tenker å ta VG1 og VG2 ved Narvik VGS og læretiden i Agenda er mulighetene følgende:

Bygg og anleggsteknikk
• VG1: Bygg og anleggsteknikk
• VG2: Tømrer
• Læretid: Agenda

Teknologi og industrifag
• VG1: Teknologi- og industrifag
• VG2: Industriteknologi og kjøretøy
• Læretid: Agenda

Restaurant- og matfag
• VG1: Restaurant- og matfag
• VG2: Kokk og servitør
• Læretid: Agenda

 

Synes du dette høres spennende ut tar du kontakt med Prosjektleder Karina Lindqvist på karinal@agendaloft.no eller en telefon til 992 35 298