Tilbake til jobb

25. mai 2023

Løft har en helhetlig tilnærming og opptrer som en nøytral og støttende part for arbeidstaker og arbeidsgiver. Vi har lang erfaring innen arbeidsinkludering, i nærvær- og sykefraværsoppfølging for å finne gode løsninger for arbeid. En viktig del av vårt arbeid er å veilede og gjøre mennesker bevisst deres styrker og ressurser, bidra til endring og fremme mestring og arbeidsglede.

 

Tilbake til jobb kan være aktuelt når:
• En arbeidstaker har hatt sykefravær eller er sykemeldt
• Sykefraværet ikke løses gjennom arbeidsgivers ordinære sykefraværsoppfølging
• Situasjonen oppleves låst; behandling, tilrettelegging og/eller andre støtteordninger fra NAV ikke fører til løsning

Løft kan bistå med:
• Kartlegging av arbeidsplass og oppgaver (arbeidsplassvurdering)
• Fokus på muligheter basert på personlige styrker og interesser
• Å se nye muligheter, alternativt andre arbeidsoppgaver eller arenaer
• Identifisering av tilretteleggingsbehov
• Konflikthåndtering og de vanskelige samtalene som nøytral tredjepart
• Samarbeid med NAV og fastlege

Våre ansatte jobber tverrfaglig og har kompetanse innen et bredt spekter av fagområder:
Karriereutvikling, sykefravær, opplæring, tilrettelegging, ergonomi, fysisk og psykisk helse, arbeidsmarked, arbeidsmiljø og teamutvikling.

Tilbake til jobb er kostnadsfritt og bedriften din får refundert utgifter inntil 20.700 kroner per sak via ordningen Ekspertbistand hos NAV: https://arbeidsgiver.nav.no/veiviserarbeidsgiver/tiltak/ekspertbistand Løft kan bistå kostnadsfritt med utfylling av søknad.

For mer informasjon kontakt:
Prosjektleder LisbethSchjelderup | lisbeths@dinagenda.no | tlf 970 32 057