Arbeidssøker

Bedriftstjenester

For nav

Teamutvikling

Veileder
Lisbeth Schjederuplisbeths@dinagenda.no
+47 970 32 057

Veileder
Tine Weisnertinew@dinagenda.no
+47 913 65 318

Veiledertorgeir bremertorgeirb@dinagenda.no
+47 920 12 348

Bruk av bedriftens samlede ressurser og kompetanse.

Ønsker du og din bedrift:

Å få utnyttet den enkelte medarbeiders styrker og kompetanse?

Effektive og innovative team?

Videreutvikling av organisasjonens kultur og verdier?

Da kan TeamMap være noe for deg!

TeamMap handler om utvikling av team og er en gruppeprosess som gir økt bevissthet rundt egen og andres adferd, styrker og utviklingspotensial.

Teamet får synliggjort hva som fremmer samarbeid og kvalitet gjennom fokus på kommunikasjon og samhandling.

Dette sikrer optimal bruk av bedriftens samlede ressurser og den totale kompetansen du har tilgjengelig gjennom dine ansatte.

TeamMap kan benyttes for å:

• Utvikle eksisterende team
• Etablere nye team
• I rekruttering.
• I oppstart av nye medarbeidere

Bilde av teksten Teamutvikling med 3 bobler med info om i