PRESSEMELDING

31. oktober 2023

Avvikling av matproduksjonen ved Agendas catering

Ansatte og tillitsvalgte ved Agenda AS ble mandag 30.10.2023 informert om at ledelsen vil måtte vurdere avvikling av matproduksjonen ved Agendas catering og Kveldssol Kro.

Bakgrunnen for dette er at cateringen over tid har vist negative tall og ikke har vært den inkluderingsarenaen vi har ønsket. Vi har snudd hver stein i håp om å kunne fortsette driften, men ser nå at vi dessverre ikke har noe annet valg enn å vurdere avvikling av denne delen av virksomheten. Dette er en tung vurdering, da cateringkjøkkenet har vært en viktig del av Agenda i mange år.

Vi vil uavhengig av endelig beslutning ha normal drift ut året og alle bestillinger vil bli levert. Våre serveringssteder Kafeen på Havna og Rådhuskafeen vil driftes videre.

En avvikling vil føre til nedbemanning og oppsigelser kan bli nødvendig. Det er veldig beklagelig om vi må la dyktige medarbeidere gå. Det vil i løpet av de neste ukene gjennomføres drøftingsmøter med tillitsvalgte og de enkelte som blir direkte berørt. Vi vil gjøre alt vi kan for å ivareta våre ansatte og ber om ro rundt den videre prosessen.

For ytterligere informasjon kontakt Administrerende direktør Espen Lund på espenl@dinagenda.no eller 996 16 881