Norskkurs med arbeidspraksis (NOA)

4. april 2022

Ønsker du å øke dine norskferdigheter, kunnskap om arbeidslivet eller finne din vei til riktig utdanning eller jobb?

NOA skal øke deltakernes norskferdigheter og kunnskap om arbeidslivet gjennom undervisning og arbeidspraksis. Vi hjelper deg til å finne din vei til jobb eller utdanning. NAV søker inn deltakere til kurset, som har varighet på 41 uker.

Vi er allerede i gang med første kull som består av en flott gjeng kvinner og menn med godt humør og stå på vilje for å tilegne seg det norske språket. De er ferdig med 4 ukers norsk teori og alle deltagerne er nå ute i språkpraksis. De skal være i praksis 3 dager i uka og teori 2 dager. Vi har blitt godt tatt imot ute i bedriftene, med positive ledere og ansatte.

Kriterier for innsøk er:
• Innvandringsbakgrunn
• Lave norskferdigheter
• Liten eller ingen erfaring med norsk arbeidsliv
• Over 19 år og gyldig oppholdstillatelse
• Avklart rettighet til norskopplæring i kommunal regi

Ønsker du å vite mer kontakter du Anne Jørgensen på telefon 901 35 170 eventuelt en e-post til annej@agendaloft.no