Målet er jobb til alle

6. november 2020

Les vår ferske artikkel i Fremover om vår viktigste avdeling Arbeid & Kompetanse.

https://www.fremover.no/vis/annonsorinnhold/malet-er-jobb-til-alle/3424039062.html