Kontakt oss om catering

Agenda AS:

Fagernesveien 22/24 • Postboks 153, 8502 Narvik • Telefon: +47 76 96 70 00
E-post: post@dinagenda.no • Org nr: 872 414 762

Agenda AS

Fagernesveien 22
8514 Narvik