Karriereutvikling hos Agenda

13. mars 2023

Karriereutvikling handler om å ta eierskap til egen karriere og se sine interesser, preferanser og personlige styrker opp mot jobb. Målet er økt selvledelse for å gjøre seg relevant for fremtiden med nødvendig kompetanse og utvikling av personlige egenskaper.

 

» Min karriere

Agenda kan hjelpe deg med å utvikle din karriere, basert på det du er god til og mulighetene som finnes.

Ønsker du å:
• finne dine interesser og personlige styrker?
• utvikle deg i jobben du har?
• utforske nye karriereveier og finne drømmejobben?
• finne riktig studieretning?

Gjennomføring:
Del 1: Digital kartlegging av interesser og personlige styrker ved bruk av verktøyet InFlow24
Del 2: Gjennomgang av resultater fra kartlegging med sertifisert veileder
Del 3: Gjennomgang av rapport, samtale om muligheter og veien videre

Gjennomføring kan tilpasses etter den enkeltes behov.

PRIS: 2.500,-

For mer informasjon kontakt Prosjektleder Karina Lindqvist på karinal@agendaloft.no eller en telefon til 992 35 298