Agenda og Aktiv Ballangen fusjonerer: – Håper å utvikle og utvide aktiviteten vår

24. juli 2023

FUSJONERER: Agenda og Aktiv Ballangen fusjoneres. Espen Lund blir administrerende direktør i det nye selskapet. [ Foto: Fritz Hansen ]

Arbeid- og inkluderingsselskapene Agenda i Narvik og Aktiv Ballangen slås sammen. Det nye selskapet får nær 90 ansatte og har som mål å utvide aktiviteten i fremtiden.

Den formelle fusjonen mellom de to selskapene skjedde først nå i sommer, men for alle praktiske formål var Agenda og Aktiv Ballangen ett selskap fra 1. januar i år. Før det hadde de to selskapene samarbeidet der det var mulig, men med sammenslåingen blir oppgavene løst mer effektivt og både selskapene og de ansatte får større muligheter til utvikling i egen organisasjon.

– Udramatisk
– Fusjonen er helt udramatisk. Det har vært en fantastisk bra prosess fra første gang dette ble tatt opp. Vi har operert som ett selskap i hele 2023. At det først nå er registrert i Brønnøysund, skyldes at vi ville ivareta alle de ansattes rettigheter, sier Espen Lund, administrerende direktør i Agenda.

De to selskapene har alltid utfylt hverandre, ifølge Lund. Det nye sammenslåtte selskapet vil søke å utvikle og etter hvert utvide tilbudet og aktivitetene, og da kanskje spesielt i Ballangen og mot Kjøpsvik. Hva det nye selskapet skal hete, er ikke bestemt.

– Får flere kollegaer
Ingen ansatte mister jobben som følge av fusjonen, men noen får nye oppgaver. Lund skal fortsatt lede selskapet, mens tidligere daglig leder i Aktiv Ballangen, Odd Helge Skogvold har fått lederansvar i produksjonen.

– Først og fremst er konsekvensen av fusjonen at vi får benyttet ressursene både på utstyr og personell på en bedre og mer effektiv måte. Det er primært også det som er målet. Samtidig er det praktisk for Narvik kommune at man har ett arbeid- og inkluderingsselskap. For oss som jobber her er en positiv konsekvens at vi får flere kollegaer å forholde oss til. Og det gir flere muligheter for de ansatte til å utvikle seg internt i selskapet, sier Lund.

– I tråd med føringene
Assisterende rådmann i Narvik kommune, Lars Normann Andersen, bekrefter at fusjonen er udramatisk og ønsket.

– De to selskapene har jobbet med dette en stund. Det er helt i tråd med de føringene kommunestyret har gitt. Da sa man at selskapene i nye Narvik som jobber med samme formål med fordel bør slås sammen. Det er det de to styrene har tatt tak i, og som vi er i prosess med å ferdigstille, sier Normann Andersen.

[ Sak sakset fra Fremover ]